سیستم های صدور ژتون

این سیستم مجموعه‌ای از نرم‌افزار و سخت افزار ، مبتنی بر كارت های بدون تماس هوشمند و نیز  رزرو از طریق اینترنت می باشد. کنترل سیستم | صدور ژتون

اهداف طراحی سیستم اتوماسیون تغذیه :

 محاسبه دقيق تعداد و ارزش ريالي غذاهاي مصرف شده .

 تسويه حساب سريع با پيمانكاران .

 صرفه جويي در مصرف غذا و جلوگيري از تكرار صدور فيش .

 دريافت اطلاعات از مصرف غذا در هر فاصله زماني (روزانه ،هفتگي ،ماهيانه و ...)

 حذف صندوق وتسريع در سرويس دهي به پرسنل در رستوران .

 كسر هزينه هاي غذاي مصرفي پرسنل از حقوق ماهيانه (اتصال به سيستم حقوق ودستمزد )

 استفاده از تسهيلات Touch Screenبراي پيش خريدژتو.ن غذا .

 قابل استفاده در رستورانهاي ادارات ،دانشگاهها،كارخانجات و . . .

 

مشخصات دستگاه ژتون PW1400  و PW1100:

 امكان معرفي چهار وعده غذايي .

 امكان نعريف چهار نوع غذا و چهار نوع مخلفه درهروعده .

 جلوگيري از صدور فيش تكراري در وعده .

 امكان تعريف كارت ويژه با قابليت صدور تعداد مشخص فيش غذا در هر وعده (كارت ميهمان)

 مجازياغير مجاز نمودن پرسنل (در دستگاه pw1400 تا 3000 نفر ودستگاه pw1100تا 1000نفر ).

 امكان نمايش تعداد غذاهاي سرو شده در هر وعده .

 امكان نصب چراغ يا هر آلارم ديگري، به منظور اعلام استفاده ازكارت غير مجاز .

 قابليت ثبت 32000ركورد در دستگاه با امكان بازيابي (فقط مدل pw1400)

 پشتيباني پروتكلهاي RS485، RS232، Ethernet، Ext.Modem

 مجهز به كارتخوان مغناطيس،باركد ،بدون تماس معمولي وحافظه دار از نوع Mifare

 امكان ارتباط دائم (Online)با كامپيوتر ،جهت انجام كنترلهاي مورد نياز .

 امكان تجهيزبه سيستم اثرانگشت Verify(كارت واثرانگشت)وIdentify(فقط اثر انگشت) در مدلهايPW1400j

 امكان اتصال به راه بند هوشمند .

 

مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی